23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija

23.12.14. Poziv za podnošenje ponuda

23.12.14. Konkursna dokumentacija

22.01.15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru