23.12.19. Јавна набавка бр. 112/2019 - Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја


Штампа