24.09.19. Јавна набавка бр. 75/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дунава од Пожaревца до Неготина

24.09.19. Позив за подношење понуда

24.09.19. Конкурсна документација

18.10.19. Одлука о додели уговора