24.10.14. Консултантска услуга техничке помоћи у имплементацији РРСП, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10

24.10.14. Позив за исказивање заинтересованости

14.10.15. Обавештење о додели уговора