24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima

24.12.14. Poziv za podnošenje ponuda

24.12.14. Konkursna dokumentacija

09.01.15. Adendum br.1

09.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 1

09.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

12.01.15. Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

16.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 3

20.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 4

22.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 5

22.01.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 6

08.04.15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru