25.01.19. Јавна набавка бр. 124/2018 - Пројекат провере безбездности саобраћаја на државним путевима IБ реда (дужина 345 km)

25.01.19. Позив за подношење понуда

25.01.19. Конкурсна документација

28.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

31.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.03.19. Одлука о додели уговора

16.05.19. Обавештење о закљученом уговору