25.01.19. Јавна набавка бр. 125/2018 - Пројекат провере безбездности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина 305 km)

25.01.19. Позив за подношење понуда

25.01.19. Конкурсна документација

28.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

31.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору