25.02.20. Јавне набавке бр. 83/2019 - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)

25.02.20. Позив за подношење понуда

25.02.20. Конкурсна документација

02.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

06.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.03.20. Адендум бр.1

20.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.03.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.03.20. Адендум бр.2

26.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.03.20. Адендум бр.3

30.03.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.04.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.04.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.05.20. Одлука о обустави поступка

25.05.20. Обавештење о обустави поступка


Штампа