25.05.16. Јавна набавка бр. 51/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 22, са путним објектом преко потока Сува Јаруга – Ђорђевића мост, на km 320+400, деоница: Заграђе – Горњи Милановац


Штампа