25.07.18. Јавна набавка бр. 95/2017 - Програмско проширење базе података о саобраћају

25.07.18. Позив за подношење понуда

25.07.18. Конкурсна документација

14.08.18. Одлука о додели уговора

10.09.18. Обавештење о закљученом уговору