25.09.17. Јавна набавка бр. 36/2017 - Одржавање постојећег путног метереолошко - информационог система (ПМИС)

25.09.17. Позив за подношење понуда

25.09.17. Конкурсна документација

30.10.17. Одлука о додели уговора

05.12.17. Обавештење о закљученом уговору