25.09.19. Јавна набавка бр. 74/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве

25.09.19. Позив за подношење понуда

25.09.19. Конкурсна документација

07.11.19. Одлука о додели уговора