25.11.15. Јавна набавка бр. 158/2014 – Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности

25.11.15. Позив за подношење понуда

25.11.15. Конкурсна документација

04.12.15. Појашњења у вази са припремањем понуда

04.12.15. Адендум бр.1

11.12.15. Измењена конкурсна документација

14.12.15. Појашњења у вази са припремањем понуда

17.12.15. Појашњења у вази са припремањем понуда 1

17.12.15. Појашњења у вази са припремањем понуда 2

22.12.15. Обавестење о продузењу рока за подношење понуда

22.12.15. Адендум бр.2

22.12.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.12.15. Адендум бр.3

25.12.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.03.16. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

21.03.16. Обавештење о закљученом уговору


Штампа