26.06.19. Јавна набавка бр. 169/2018 - Функционисање ИСП провајдера - (Internet, VPN)

26.06.19. Позив за подношење понуда

26.06.19. Конкурсна документација

08.07.19. Адендум бр.1

08.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.07.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.07.19. Адендум бр.1

22.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.08.19. Одлука о додели уговора

27.09.19. Обавештење о закљученом уговору