26.06.19. Јавна набавка бр. 36/2019 - Едукација запослених у ЈППС за комуникацију са корисницима на одабраном страном језику

26.06.19. Позив за подношење понуда

26.06.19. Конкурсна документација

28.06.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.07.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

01.07.19. Адендум бр.1

01.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

08.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru