26.06.19. Јавна набавка бр. 38/2019 - Едукација запослених у ЈППС за унапређење вештина комуникације са корисницима/заинтересованим странама

26.06.19. Позив за подношење понуда

26.06.19. Конкурсна документација

02.08.19. Одлука о додели уговора

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору