26.07.18. Јавна набавка бр. 51/2018 - Израда катастра потрошача воде у ЈППС

26.07.18. Позив за подношење понуда

26.07.18. Конкурсна документација

14.08.18. Одлука о додели уговора

10.09.18. Обавештење о закљученом уговору