26.07.19. Јавна набавка бр. 58/2019 - Унапређење методологије и формирање геопросторне базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми

26.07.19. Позив за подношење понуда

26.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

01.08.19. Адендум бр.1

01.08.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.10.19. Одлука о додели уговора

25.10.19. Обавештење о закљученом уговору