26.09.18. Јавна набавка бр. 49/2018 - Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са cost benefit анализом


Штампа