26.09.18. Јавна набавка бр. 49/2018 - Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са cost benefit анализом

26.09.18. Позив за подношење понуда

26.09.18. Конкурсна документација

25.10.18. Одлука о додели уговора

13.12.18. Обавештење о закљученом уговору