26.09.18. Јавна набавка бр. 50/2018 - Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи

26.09.18. Позив за подношење понуда

26.09.18. Конкурсна документација

25.10.18. Одлука о обустави поступка

30.10.18. Обавештење о обустави поступка