26.10.20. Јавна набавка бр. 27/2020 - Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш


Штампа