27.04.18. Јавна набавка бр. 10/2018 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2017. годину

27.04.18. Позив за подношење понуда

27.04.18. Конкурсна документација

27.04.18. Прилози уз конкурсну документацију

15.05.18. Одлука о додели уговора

08.06.18. Обавештење о закљученом уговору