27.08.18. Јавна набавка бр. 76/2018 – Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина

27.08.18. Позив за подношење понуда

27.08.18. Конкурсна документација

10.09.18. Одлука о додели уговора

26.09.18. Обавештење о закљученом уговору