27.09.16. Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"

27.09.16. Конкурсна документација

27.09.16. Позив за подношење понуда

30.09.16. Питања и одговори

03.10.16. Питања и одговори

21.10.16. Одлука о додели уговора

31.10.16. Обавештење о закљученом уговору