27.11.18. Јавна набавка бр. 114/2018 - Хитне занатске интервенције

27.11.18. Позив за подношење понуда

27.11.18. Конкурсна документација

10.01.19. Одлука о додели уговора

24.01.19. Обавештење о закљученом уговору