27.11.20. Јавна набавка бр. 42/2020 - Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд - Суботица на државном путу IIA реда број 100, деоница: Бачка Топола (Торњош) - Фекетић (Врбас)


Штампа