28.01.20. Јавне набавке бр. 65/2019 - Техничка контрола техничке документације за реконструккцију државног пута IБ реда бр. 12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч од км 134+811 до км 152+090, Л=17,28 км


Штампа