28.09.17. Јавна набавка бр. 120/2017 - Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од km 0+000 до km 109+612,72

28.09.17. Позив за подношење понуда

28.09.17. Конкурсна документација

02.11.17. Одлука о додели уговора

20.11.17. Обавештење о закљученом уговору