28.11.18. Јавна набавка бр. 130/2018 - Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију

29.11.18. Позив за подношење понуда

29.11.18. Конкурсна документација

25.12.18. Одлука о додели уговора

23.01.19. Обавештење о закљученом уговору