29.06.20. Јавна набавка бр. 21/2020 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

29.06.20. Позив за подношење понуда

29.06.20. Конкурсна документација

20.07.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.07.20. Адендум бр.1

20.07.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.07.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

31.07.20. Појашњења у вези са припремањем понуда