29.08.18. Јавна набавка бр. 53/2018 - Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП "Путеви Србије"

29.08.18. Позив за подношење понуда

29.08.18. Конкурсна документација

31.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.09.18. Одлука о додели уговора

13.12.18. Обавештење о закљученом уговору