29.09.17. Јавна набавка бр. 83/2017 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

29.09.17. Позив за подношење понуда

29.09.17. Конкурсна документација

30.10.17. Одлука о додели уговора

20.11.17. Обавештење о закљученом уговору