30.05.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 10, IБ 27 и IIА 160: деоницe: граница АПВ - Панчево и Панчево - граница АПВ; Марковац - Свилајнац, Свилајнац – Медвеђа, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-PSM/2016-03


Штампа