30.05.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IБ 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB15KVS/2016-02


Штампа