30.05.16. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IБ 14 и IБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB14APVRP/2016-01


Штампа