30.06.20. Јавна набавка бр. 37/2020 - Израда сервиса за предвиђање параметара саобраћаја ради предикције повећаног интензитета саобраћаја на наплатним станицама, предвиђање просечне брзине возила и оптимизација броја активних наплатних трака


Штампа