30.09.15. Консултанске услуге стручног надзора на ЛОТ-у B 3.2 – Изградња моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице

30.09.15. Позив за достављање понуда

12.02.16. Објава комисије за стручну оцену понуда

25.02.16. Обавештење о продузењу рока за подношење понуда

15.07.16. Обавештење о додели уговора