30.10.17. Јавна набавка бр. 167/2016 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ITS – фаза 2

30.10.17. Позив за подношење понуда

30.10.17. Конкурсна документација

05.12.17. Одлука о додели уговора

10.01.18. Обавештење о закљученом уговору