31.05.18. Јавна набавка бр. 39/2018 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА – ХЕРМЕС»

31.05.18. Позив за подношење понуда

31.05.18. Конкурсна документација

22.06.18. Одлука о додели уговора

27.07.18. Обавештење о закљученом уговору