31.05.19. Јавна набавка бр. 40/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока

31.05.19. Позив за подношење понуда

31.05.19. Конкурсна документација

25.06.19. Одлука о додели уговора

02.08.19. Обавештење о закљученом уговору