Обилазница око Београда - опште информације

Прегледна карта ОБИЛАЗНИЦА

Изградњом Обилазнице око Београда повезаће се крак Коридора Xц, Е-75 (граница са Мађарском, Хоргош - Нови Сад-Београд) са Коридором X, Е-70 (граница са Хрватском, Батровци - Београд), државни пут I Б реда број 26 и Рутом 4, Е-763 (Београд – Пожега - граница са Црном Гором Бољаре) и поново делом Коридора X, Е-75 (Београд - Ниш - Прешево - граница са Македонијом). Такође ће се позитивни ефекти изградњом обилазнице Београда осетити и по завршетку када дође до одговарајућег преусмеравања саобраћаја са преоптерећене основне мреже градских саобраћајница Београда на обилазницу Београда, чиме ће се максимално побољшати утицај на токове саобраћаја на обилазници уз истовремено смањење саобраћајних токова на најоптерећенијој основној мрежи градских саобраћајница. 

Ефекти наведених побољшања ће се одразити на:

Скраћење времена путовања за транзитне токове који ће прећи на Обилазницу, као и за почетно-завршне токове који би користили Обилазницу; смањење загушења на делу најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница; смањење броја саобраћајних незгода на делу најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница; смањење трошкова експлоатације возила; смањење штетних гасова и буке од возила на ужем градском подручју.

Саобраћајни токови који ће користити Обилазницу уместо делова најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница, посебно транзитних токова добили би „услугу хотела са 5 звездица уместо хотела без звездица„.

Траса Обилазнице је пројектована у коридору који је Генералним урбанистичким планом Београда одређен за пролазак путева кроз подручје града Београда. Због те околности веома је пажљиво проучен међусобни просторни и функционални однос између аутопута и града и деоница је пројектована тако да задовољи све критеријуме међународног ауто-пута, а да истовремено буде позитиван фактор у развоју града.

Обилазница око Београда састоји се из следећих деоница:

деоница А: Батајница-Добановци - радови завршени на траси и на петљама Добановци и Батајница.

деоница Б: Добановци – Бубањ поток

  • сектори Б1-Б3: Добановци - Остружница: Завршени радови,
  • сектори Б4: Изградња петље "Петлово брдо" и петље "Орловача" (фаза II): радови у току,
  • сектори Б5: Орловача - Авалски пут: Завршени радови

Изграђени су следећи мостови:

Мост бр. 13 преко Кијевског потока, Л=555м, десна страна од км 585+862.72 до км 586+421.70
Мост бр. 14, Л=73м, десна страна од км 586+903.50 до км 586+976.50
Мост бр. 15 преко Топчидерске долине, Л=661, десна страна од км 587+467.50 до км 588+099.04
Укупна дужина мостова износи 1289m.

  • сектор Б6: Авалски пут - Бубањ поток: предстоје радови

деоница Ц: Бубањ Поток – Панчево (Е-70) - предстоје радови

За деоницу од Добановаца до Бубањ потока је 80-тих година прошлог века урађена посебна Студија оправданости у којој су анализиране све варијанте и испитани економски параметри и закључено је да деоница представља приоритетну и рентабилну инвестицију у путној мрежи Србије.

2005 године је Европска Агенција за Реконструкцију финансирала израду Студије економске оправданости изградње Обилазнице око Београда која је као полазну основу узела предходну верзију Студије.
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕОНИЦЕ:

Укупна дужина Обилазнице од Добановаца до Бубањ потока износи 47,4 км и пројектована је са рачунском брзином од 120 km/h.
Профил пута се састоји од два коловоза ширине по 11,5 м и разделног елемента од 4,0м.
Најмањи примењени радијус хоризонталне кривине је 1.000 м, а највећи уздужни нагиб 3.8%

ЧВОРОВИ И ПЕТЉЕ:

На деоници је пројектовано пет чворишта: два на крајевима и три у средњем делу деонице.
Ситуациона и висинска решења основне трасе су постављена тако да ће у будућности бити могућа изградња и других петљи уколико за то буду постојали оправдани саобраћајни разлози.

МОСТОВИ:

На делу од Добановаца до Бубањ потока се налази 41 локалитет мостова са 79 конструкција.
Највећи мост је преко реке Саве код Остружнице који се састоји од три конструкције укупне дужине 1.965м (челичне конструкције преко реке и прилазних бетонских конструкција на обе обале).
Сви остали мостови су бетонски, а по величини се издваја пет мостова: „Света Петка“ (408м), „Железничка река“ (406 м), „Кијевски поток“ (571 м), „Топчидерска долина“ (597 м) и „Пружни прелаз“ (преко пожаревачке пруге, 452 м).

ТУНЕЛИ:

На траси је пројектовано четири тунела: „Липак“ (делом испод платоа железничке станице Остружница, дужина 665м), „Железник“ (699 м) и „Бели поток“ (испод Авалског пута, 373 м) са две тунелске цеви, као и тунел „Стражевица“ (испод Ресника, 745 м) са две одвојене цеви.

Пројекат се реализује у две фазе у погледу садржаја попречног профила. Прва фаза се базира на изградњи једног коловоза од 11,5 м и његовом коришћењу за двосмерни саобраћај, али садржи све оне елементе коначног решења који ће омогућити једноставну доградњу до пуног аутопутског профила. Овом фазом обухваћена је и експропријација путног појаса за коначно решење.


Штампа