Сектор за одржавање државних путева I и II реда

Примарни задатак Сектора је одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда, са објектима, на територији Републике Србије.
У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда, обављају се послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева I и II реда налазе се следећа одељења:

 1. Одељење одржавања и заштите аутопутева
 2. Одељење одржавања и заштите путева Београд
 3. Одељење одржавања и заштите путева Ниш
 4. Одељење одржавања и заштите путева Ужице
 5. Одељење одржавања и заштите путева Нови Сад
 6. Одељење одржавања и заштите путева Косовска Митровица
 7. Одељење одржавања и заштите путних објеката
 8. Одељење за одржавање електроинсталација
 9. Одељење техничких послова


Зимска служба
 

Примарни задатак Сектора је одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда, са објектима, на територији Републике Србије.
У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда, обављају се послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева I и II реда налазе се следећа одељења:

 1. Одељење одржавања и заштите аутопутева
 2. Одељење одржавања и заштите путева Београд
 3. Одељење одржавања и заштите путева Ниш
 4. Одељење одржавања и заштите путева Ужице
 5. Одељење одржавања и заштите путева Нови Сад
 6. Одељење одржавања и заштите путева Косовска Митровица
 7. Одељење одржавања и заштите путних објеката
 8. Одељење за одржавање електроинсталација
 9. Одељење техничких послова


Зимска служба
 

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16


Штампа