Сектор за одржавање државних путева I и II реда

Примарни задатак Сектора је одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда, са објектима, на територији Републике Србије.
У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда, обављају се послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева I и II реда налазе се следећа одељења:

  1. Одељење одржавања и заштите аутопутева
  2. Одељење одржавања и заштите путева Београд
  3. Одељење одржавања и заштите путева Ниш
  4. Одељење одржавања и заштите путева Ужице
  5. Одељење одржавања и заштите путева Нови Сад
  6. Одељење одржавања и заштите путева Косовска Митровица
  7. Одељење одржавања и заштите путних објеката
  8. Одељење за одржавање електроинсталација
  9. Одељење техничких послова


Зимска служба
 


ИЗВЕШТАЈ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
ico-adobe - План рада зимске службе 
ico-adobe - Мапа зимског одржавања путева по приоритетима 

14.11.17. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ спремно за почетак Зимске службе 2017/2018
14.11.17. Конференција за штампу Зимске службе

Mapa stanja na putevima u zimskom periodu
Maпa зимске службе

ИЗВЕШТАЈ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
ico-adobe - План рада зимске службе 
ico-adobe - Мапа зимског одржавања путева по приоритетима 

15.11.16. ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" спремно за почетак Зимске службе 2016/2017.
15.11.16. Конференција за штампу Зимска служба

Mapa stanja na putevima u zimskom periodu
Maпa зимске службе

Mapa stanja na putevima u zimskom periodu
Maпa зимске службе

ИЗВЕШТАЈ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
ico-adobe - План рада зимске службе 
ico-adobe - Мапа зимског одржавања путева по приоритетима