Одељење за ИТС

Одељење за ИТС Интелигентне транспортне системе, је задужено за развој и имплeментацију ИТС-а на државним путевима Републике Србије, праћење рада инсталираних система за контролу и управљање саобраћајем и вршење корисничког надзора над инфраструктурним пројектима.

Развојем и имплементацијом ИТС-а обухваћени су систем за обавештавање учесника у саобраћају, систем видео детекције, систем за аутоматску детекцију инцидената, путно метеоролошки информациони систем и други системи ИТС-а.

Праћење рада система за контролу и управљање саобраћајем се врши у Командно оперативним центрима Петлово брдо, Шарани и Димитровград. У КОЦ Петлово брдо се врши контрола и управљање саобраћајем на деоници ДП А1 Обилазница око Београда (тунели Стара Стражевица, Стражевица, Липак и Железник). КОЦ Шарани је задужен за контролу и управљање саобраћајем на ДП А2 Љиг-Прељина (тунели Велики Кик, Брђани, Шарани и Савинац, петља Таково, петља Прељина). КОЦ Димитровград је задужен за контролу и управљање саобраћајем на ДП А4 Обилазница око Димитровграда – гранични прелаз Градина/Бугарска (тунели Пржојна Падина и Прогон).

Запослени у Одељењу за ИТС обављају послове корисничког надзора и техничке подршке на инфраструктурним пројектима који обухватају ИТС системе, вршећи контролу техничке документације, испитивање и праћење рада имплементираних система у складу са Законима, Директивама, Стандардима и другим правним актима из предметних области.


Штампа