Одељење обраде података

Одељење обраде податак ради на аутоматској обради података наплате путарине и пословима преноса података са терена.

У активности АОП-а спадају: