План управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије"

II фаза

У оквиру II фазе израде пројекта „План управљања отпадом за објекте ЈП „Путеви Србије“ са cost benefit анализом“, 22. и 23.08.2019. године на три локације постављени су мерни уређаји са посудом за прикупљање отпада и објашњењем о врсти отпада који се сакупља.

Подаци о промени тежине генерисаног отпада се прикупљају са мерних уређаја, који се оnline прате.

Мерни уређаји са посудама за сакупљање отпада постављени су на следећим локацијама:

 1. Надзорни центар «Газела», Београд
   

   
 2. Наплатна станица «Шимановци»
   

   
 3. Наплатна станица «Београд»
   

 

Наредне активности су:
- праћење промена количина отпада у процесу пуњења посуда,
- разврставање и мерење количина генерисаног отпада по врстама и
- анализа прикупљених података