Претплатне карте

ЈП "Путеви Србије" омогућио је како правним, тако и физичким лицима да накнаду за одређене деонице ауто-пута за возила домаћих регистарских ознака, могу платити претплатним, месечним и годишњим картама ЈП "Путеви Србије".

                                                       Godisnja karta    Mesecna karta

 

Документација потребна за издавање претплатне карте (правна лица): 

Документација потребна за издавање претплатне карте (физичка лица): 

Захтев са приложеном документацијом се може упутити:

Након пријема захтева, подносиоцу се упућује предрачун и по уплати средстава, претплатна карта се издаје у року од 24 часа. Преузимање се врши у просторијама ЈП „Путеви Србије“, Београд, ул. Устаничка бр. 64/15 спрат, радним данима од 8:30 до 15:30 часова.

Претплатне карте пружају могућност повољнијег обрачунавања цене за учеснике у саобраћају који често користе одређене деонице ауто-пута. Обрачунавање цене претплатних карата се врши на следећи начин: