Програм пословања 2017.

ico pdf - 19.06.2018. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2017. годину и наведени извештај

ico pdf - 01.02.2018. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2017. године

ico pdf - 10.01.2018. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину (Сл. гласник РС, бр. 119/17)

ico pdf - 05.01.2018. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017.годину

ico pdf - 05.01.2018. Одлука и образложење о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину

ico pdf - 05.01.2018. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину

ico pdf - 31.10.2017. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године

ico pdf - 11.08.2017. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину (Сл. гласник РС, бр. 76/17)

ico pdf - 08.08.2017. Одлука и Образложење о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину

ico pdf - 08.08.2017. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину

ico pdf - 08.08.2017. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину

ico pdf - 02.08.2017. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2017. године

ico pdf - 08.05.2017. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2017. године - Акта са потврдом пријема

ico pdf - 08.05.2017. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2017. године

ico pdf - 20.12.2016. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину (Сл.гласник)

ico pdf - 13.12.2016. Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину

ico pdf - 13.12.2016. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину

ico pdf - 13.12.2016. Одлука о усвајању Програма пословања за 2017.годину