Градскe картe на територији општине Сврљиг

logo JP Putevi Srbije     лого општине Сврљиг

Закљученим уговором између ЈП "Путеви Србије" и општине Сврљиг, житељима општине Сврљиг, омогућено је да као физичка лица, односно корисници моторних возила прве категорије буду ослобођени од плаћања путарине за употребу дела деоницa аутопута Е-75 и Е-80, односно свих релација између следећих наплатних станица: Ниш југ, Ниш север, Ниш исток и Ниш Малча. Трошкове остварене путарине за наведена лица, у складу са важећим условима, сноси општина Сврљиг.


Документација потребна за издавање Градске карте:

За подношење захтева за издавање Градске карте, у случају испуњавања горе наведених услова, потребно је следеће:

 • Попуњен online образац (на страни ниже)
 • *Фотокопија личне карте (за карте са чипом, одштампани подаци) и фотокопију личне карте власника возила у случају да захтев подноси члан домаћинства
 • *Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
 • *Фотокопија возачке дозволе подносиоца захтева
 • *Фотографија, у боји, подносиоца захтева, у jpg формату, резолуција 450x530px
 • Приликом подношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

*означену документацију прилажете уз електронски образац

Након потврде слања попуњеног захтева и предметне документације, добићете заводни број предмета, у случају евентуалне претраге или информисања о статусу предмета.

НАПОМЕНА: Приложене фотографије морају бити у формату као за лични документ, на једнобојној позадини (видети слику). Захтеви са непримереном фотографијом (црно-бела, неодговарајући формат и резолуција, фотографије из приватне архиве и слично) аутоматски се неће прихватити и обрађивати, док корисник не достави одговарајућу фотографију. Рок израде Градске карте почиње да важи од тренутка када подносилац захтева достави валидну и комплетну документацију.

Упутство за кориснике процедура подношења захтева за издавање градских карата и начина коришћења


Рок израде Градске карте

Рок израде Градске карте је 15 дана од дана попуњавања обрасца, под условом да је предметна документација комплетна и валидна.

У случају техничких проблема, непредвиђених околности, пораста обима добијених захтева и слично, ЈП „Путеви Србије“ задржава право да продужи рок израде.


Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут, узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеном магнетном картицом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар

 
 

Градскe картe на територији Града Ниша

logo JP Putevi Srbije     grb grad nis

Протоколом о сарадњи између ЈП ”Путеви Србије” и Града Ниша, грађанима општине Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања, омогућено је да као физичка лица, односно корисници моторних возила прве категорије буду ослобођени од плаћања путарине за употребу дела деоница аутопута Е-75 и Е-80, односно свих релација између следећих наплатних станица: Ниш југ, Ниш север, Ниш исток и Ниш Малча. Трошкове остварене путарине, у складу са важећим условима, сноси Град Ниш.


Документација потребна за издавање Градске карте:

За подношење захтева за издавање Градске карте, у случају испуњавања горе наведених услова, потребно је следеће:

 • Попуњен online образац (на страни ниже)
 • *Фотокопија личне карте (за карте са чипом, одштампани подаци) и фотокопију личне карте власника возила у случају да захтев подноси члан домаћинства
 • *Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
 • *Фотокопија возачке дозволе подносиоца захтева
 • *Фотографија, у боји, подносиоца захтева, у jpg формату, резолуција 450x530px
 • Приликом подношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

*означену документацију прилажете уз електронски образац

НАПОМЕНА: Приложене фотографије морају бити у формату као за лични документ, на једнобојној позадини (види слику). Захтеви са непримереном фотографијом (црно-бела, неодговарајући формат и резолуција, фотографије из приватне архиве и слично) аутоматски се неће прихватити и обрађивати, док корисник не достави одговарајућу фотографију. Рок израде Градске карте почиње да важи од тренутка када подносилац захтева достави валидну и комплетну документацију.

Упутство за кориснике процедура подношења захтева за издавање градских карата и начина коришћења

Након потврде слања попуњеног захтева и предметне документације, добићете заводни број предмета, у случају евентуалне претраге или информисања о статусу предмета.


Рок израде Градске карте

Рок израде Градске карте је 15 дана од дана попуњавања обрасца, под условом да је предметна документација комплетна.


Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут, узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеном магнетном картицом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар

 
 

Градска карта на територији Града Београда

Градска карта logo JP Putevi Srbije logo grad beograd

Споразумом између ЈП ”Путеви Србије” и Града Београда, грађанима општина Младеновац, Гроцка и Сопот омогућено је ослобађање од плаћања накнаде за одређену деоницу ауто-пута у зависности од места пребивалишта корисника.

Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у градским општинама: Младеновац, Сопот и Гроцка, а која у власништву имају путничко моторно возило које припада првој категорији возила. Право на добијање Градске карте имају и сви чланови породице који имају пребивалиште на адреси власника Градске карте, под условом да користе то исто возило. Градска карта зависи од места пребивалишта подносиоца захтева и важи искључиво за релацију која је на њој наведена и унутар ње. Одлуком Скупштине града Београда утврђено је да корисник може имати само једну градску карту.

Власник градске карте обавезан је да приликом укључивања на ауто-пут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картице, те је при искључењу са ауто-пута преда инкасанту заједно са градском картом на увид.


Документација потребна за издавање Градске карте:
 •  Попуње захтев
 • Фотокопија личне карте (за личне карте са чипом, одштампани подаци)
 • Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
 • Фотографија подносиоца захтева, резолуције 450x530px у електронској форми на CD-у
 • Доказ о уплати на рачун JP ”Putevi Srbije” број: 105-4681-51 први примерак налога за уплату
 • Приликом доношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

Пример уплатнице:

 Градска карта уплатница

Захтев за издавање Градске карте уз пратећу документацију можете упутити поштом или донети лично на адресу: ул. Устаничка, бр. 64/5 спрат, Београд 11050


Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут, узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеноом магнетном картиом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар.